Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Disclaimer, Algemene voorwaarden

Website Disclaimer

De informatie die door GrooveReview ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons") op GrooveReview.nl (de "Site") wordt verstrekt is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site.


WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN IN DE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

Externe Links Disclaimer

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site doorgewezen worden) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en hulpmiddelen. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gemonitored of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.


WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, GOEDKEURING OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE ZIJN GELINKT OF EEN WEBSITE OF HULPMIDDEL DIE IS GELINKT IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ, OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE PARTIJEN DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN AANBIEDEN.

Affiliates Disclaimer

De Site kan links bevatten naar affiliate websites, en wij kunnen een affiliate commissie ontvangen voor alle aankopen of acties die u doet op de affiliate websites die gebruik maken van dergelijke links.

Fouten en Omissies Disclaimer

Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site uit betrouwbare bronnen is verkregen, is GrooveReview niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt verstrekt "zoals ze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid of op de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.


In geen geval zal GrooveReview, haar gerelateerde partnerschappen of bedrijven, of de partners, agenten of werknemers daarvan aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing die wordt genomen of actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op deze Site of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Logo's en Handelsmerken Disclaimer

Alle logo's en handelsmerken van derden waarnaar op GrooveResources.com, GrooveReviewed.com en GrooveReview.nl wordt verwezen zijn de handelsmerken en logo's van hun respectievelijke eigenaren. Het opnemen van dergelijke handelsmerken of logo's impliceert of vormt geen goedkeuring, onderschrijving of sponsoring van GrooveReview door dergelijke eigenaren.

Contacteer Ons

Als u feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning of andere vragen hebt, neem dan contact met ons op in het Engels via e-mail: legal@wolfishgroup.com.


Laatst aangepast en vertaald: 2021-06-29